EnglishGermanItalianFrenchSlovene

Okrepimo regije - Trajnostne strategije tr?enja za prehrambene izdelke, turizem&gastronomijo in obnovljive energije

Zaključna konferenca projekta Interreg IIIB Alpski prostor REGIOMARKET, 13. in 14. februar 2008

Kako se lahko regijo uspe?no soočijo z izzivi vedno bolj globalnih tr?i?č?

Krepitev regionalnih gospodarskih krogov je ključni dejavnik in motor za prihodnji razvoj. Profesionalno tr?enje, ki vključuje načela regionalne identitete in odgovornosti je odločilen dejavnik za uspeh regionalnega gospodarskega sodelovanja.

Na temelju rezultatov projekta Interreg IIIB Alpski prostor REGIOMARKET bodo na konferenci predstavljene trajnostne strategije za regionalno sodelovanje za področja prehrambenih izdelkov, turizma&gastronomije in obnovljivih energij. V sodelovanju z regionalnimi predstavniki iz celotnega območja Alp bodo te strategije tema pogovorov na delavnicah ter izhodi?ča za bodoče mre?e sodelovanja. Projektni rezultati bodo predstavljeni v obliki priročnika s smernicami za pobude regionalne tr?nega sodelovanja, ki ga bodo brezplačno dobili vsi udele?enci.

Ob začetku konference ste vabljeni, da poiskusite in u?ivate v dobrotah vseh partnerskih regij. Za vecerjo vam bomo ponudili izbran regionalni jedilnik.

Sodelovanje na konferenci je brezplačno.

PROGRAM

Sreda, 13.02.2008
Odprtje regionalne tr?nice s poku?ino hrane, 12.00

1.    Uradno odprtje ob 13.00
2.    Uspe?ni sistemi regionalnega tr?enja
3.    Aktivnosti, ki so potrebne za tr?enje regionalne prehrane
4.    Optimiziranje trajnostnega turizma - prilo?nost za Alpski prostor
5.    Trajnostna raba obnovljivih energij v regiji
6.    Model usklajenega sodelovanja med vladnimi institucijami in regijami
7.    Skupna diskusija na temo: Prednosti in izzivi sistemov regionalnega tr?enja

Četrtek, 14.02.2008

1.    Uvodni nagovor
2.    Vzporedno delo v 3 produktnih skupinah: Prehrambeni izdelki, Turizem&Gastronomija in
       Obnovljive energije z strokovnih predstavitev, deloma s strani vsake od produktnih
       skupin v projektu RegioMarket
3.    6 strokovnih predstavitev, deloma s strani vsake od produktnih skupin v projektu
       RegioMarket

Za natisniti: Letak

PRIZORI?ČE

Graf-Zeppelin-Haus, Friedrichshafen

PRIJAVE

Prosimo Vas, da  va?o udele?bo na konferenci prijavite najkasneje do 24. januarja 2008

- Prijavni obrazec

- Prijavni obrazec (online)

REZERVACIJA HOTELA

- Spletna prijava

- Natisni prijavni obrazec in po?lji po faksu

EVENT MANAGEMENT

Herr Dominic Kaiser
LUBW State Institute for Environment, Measurements and Nature Conservation
Baden-W?rttemberg
Griesbachstr. 1
D-76185 Karlsruhe
E-Mail: dominic.kaiser@lubw.bwl.de
Telefon: +49 (0)721 5600 1593